TIN TUYỂN DỤNG

Các vị trí tuyển dụng

“Trở thành thành viên dưới mái nhà Vietsec, bạn không chỉ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, thu nhập thỏa đáng với chính sách đãi ngộ nhân tài, các chương trình huấn luyện, đào tạo hiệu quả, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp mà bạn còn được làm việc trong môi trường nhân văn lấy con người làm trọng tâm cho sự bền vững của doanh nghiệp.”

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Giới thiệu về Công ty: Do mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Việt – Séc cần tuyển: Vị trí tuyển dụng: